mapa, -y ž. (z lat. zákl.) 1. zmenšené, zprav. plošné znázornění zemského povrchu n. jiných prostorů: m. Čech, Šumavy, pražského okolí; lyžařská m. Krkonoš; letecká, povětrnostní m.: hvězdná m.; národopisná, nářeční m.; plastická m. Tater; přen. m. modrých žil na ruce; m. na zdi skvrny od vlhkosti; zeměp., zeměměř. rovinný geometricky sestrojený obraz horizontálního průmětu povrchu krajiny: m. speciální, generální aj. 2. desky, obálka: kožená m. na dopisy; uložit do mapy; zdrob. mapka, expr. mapička, -y ž.; mapový příd.: m. list; m-é značky orientační