Nalezeno 20 heslových statí.

grimasovati

ned. dělat grimasy: posměšně g.

komasovati

[-so-] ned. i dok. (z lat. zákl.) (co) odb. scelovat, scelit: k. pozemky

lámasový

příd. nář. k lámas: l-á kazajka (Rais)

maso

, -a s. 1. měkká hmota živočišného těla, zprav. zahnědle červenavá (zvl. svalovina na kostech): mít …

maso-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova maso, a to 1. jako s jejím předměte…

masojed

, -a, čast. masojídek, -dka (mn. 1. -dkové, -dci, 6. -dcích) m. 1. (zř. též -jedec, -dce m., Mach.) …

masokostní

příd. odb. m. moučka krmivo vyrobené z odpadků masa a z kostí

masopust

, -u m. (6. j. -u, -ě) (dř.) doba od Tří králů do Popeleční středy: m., doba zabijaček, tance a svat…

masožravý

příd. živící se masem; zool., bot. karnivorní: m-í živočichové; m-é rostliny přiživující se drobnými…

masochismus

[-zochiz-], mazochismus, -mu m. med. pohlavní zvrácenost projevující se potřebou být trýzněn (nazv. …

masochista

[-zo-], mazochista, -y m. (1. mn. -é) člověk propadlý masochismu; masochistický [-ty-], mazochistick…

†mason

(ps. též maçon), -a m. (z fr.) svobodný zednář; masonský příd.: znamení m-é (Ner.)

masovat

ned. ob. (rád) vařit a jíst masité pokrmy: u nás se jen masuje (Rais)

masovina

, -y ž. řidč. masová hmota, maso: zbavit houby m-y

masovka

, -y ž. ob. sklenice na zavařování masa: víčka od m-ek

masový

I příd. k maso: m-á polévka, omáčka, šťáva; m. pokrm, přípravek; m-é výrobky; m-á konzerva; m-á mouč…

masový

II (dř. ps. též massový) příd. k masa 3, 4 (masy); hromadný: m-é revoluční hnutí; m-á politická prác…

primasovský

příd. řidč. vztahující se k primasovi: p-á rezidence (Lid. nov.) primasa (ve význ. 1)

tomasování

(dř. ps. tho-), -í s. hut. způsob výroby oceli ze surového železa s vyšším obsahem fosforu v zásadit…

zmasověti

dok. (3. mn. -ějí) 1. stát se masovým: tělesná výchova zmasověla, zmasovění sportu, hnutí 2. (co) uč…