matematika [-ty-], -y ž. (z řec.) věda o číselných, kvantitativních vztazích a o prostorových tvarech (formách) skutečného světa; vyučovací předmět tohoto oboru: čistá, užitá (aplikovaná) m.; elementární, školská, vyšší m.; pojistná m.; – hodiny m-y; zkoušky z m-y