Nalezeno 9 heslových statí.

diplomat

[dy-], -a m. (1. mn. -é, -i) (diplomatka v. t.) (z fr.) 1. státní úředník pověřený zastupováním svéh…

diplomatka

[dy-], -y ž. (2. mn. -tek) 1. k diplomat 1, 2: naše první d.; – bylo-li třeba, dovedla být d-ou 2. a…

jařmatka

, -y ž. (2. mn. -tek) vodní řasa s vláknitými zelenými stélkami; bot. rod Zygnema

kontramatice

, -e, kontramatka, -y ž. tech. slang. matice přítužná, přítlačná, pojistná

kosmatka

, -y ž. (2. mn. -tek) zeměd. pšenice vouska

matka

, -y ž. (2. mn. -tek) 1. žena mající dítě, žena ve vztahu k svému dítěti: mladá m.; stala se matkou;…

panímatka

, -y ž. (2. mn. -tek) zř. zast. matka, panímáma 2: "p-o!" začal (mluvit k mlynářce) (Jir.)

pramáti

, -i, zast. -mateře (bás. pramáť, -ti, Zey., †pramáteř, -e, Jir.) (j. 3., 4., 5., 6. -i, 7. -í, zast…

všemáti

, -i, zast. -mateře, řidč. všematka, -y ž. zast. kniž. matka všech; původkyně všeho; pramáti: v-i Sl…