menu [-ny] neskl. s. (z fr.) 1. jídelní lístek s pořadem pokrmů podávaných při obědě n. při večeři (zejm. při slavnostních příležitostech); pokrmy sestavené do urč. sledu (pro slavnostní oběd n. večeři): vybral (pro hostinu) m. o šesti chodech 2. oběd n. večeře sestavená z urč. jídel a podávaná v restauraci jako celek: polední, večerní m.; m. za deset korun; obědvat na m. (rozl. od podle lístku, á la carte)