mezera, -y ž. 1. prázdný prostor mezi něčím: m. mezi zdí a nábytkem, mezi zuby, mezi řádky; přen. m. ve vzpomínkách; m. mezi ním a ženou mizela vůčihledě (Dyk) oddálení, neporozumění 2. řidč. přestávka, mezidobí: vyplnit m-u mezi hrou; m-y hlubokého ticha mezi údery hromu 3. nedostatek, chyba: mít m-y ve vědomostech; spis vyplňuje citelnou m-u v odborné literatuře; program nového výboru má četné m-y; vysvětlení je nejasné, má četné m-y; práv. m. v právu neexistence zákonného předpisu pro urč. konkrétní situaci; expr. zdrob. mezírka (*mezerka, Maj.), -y ž.