milovati ned. 1. (koho, 4. p.) pociťovat k někomu mileneckou lásku: miloval ženu celou svou bytostí; milovali se věrně; věrné naše milování (Sab.); milovali se spolu každého dne milenecky se laskali; souložili; hoch miluje holky a čert spolky (pořek.) 2. (koho, co) pociťovat neerotickou lásku, mít rád (op. nenávidět): m. rodiče; vlast svou máš nade vše m. (Ner.); milující srdce mateřské; koho bůh miluje, toho křížkem navštěvuje (přísloví) 3. (koho, co) mít v oblibě, dbát o někoho, o něco: m. společnost; m. pohodlí; miluj pravdu!; m. zpěv, tanec; květiny milují slunce potřebují je ○ předp. do-, na- se, po-, pro-, pro- se, roz- se, u-, u- se, vy-, za- si, za- se, smilovati se; nás. milovávati ○ předp. po-, pro- se, za- si, za- se; smilovávati se