mimořádný příd. 1. vymykající se pravidelnému řádu, obvyklosti, jsoucí mimo pořadí; neobvyklý, zvláštní (op. řádný, pravidelný, obvyklý): m-á událost; řádná a m-á dovolená; m-á schůze; m. příjem; m-é daně a poplatky; m-é opatření; m-á forma studia; m. vyslanec; m-á směna; m. profesor (dř.); m-é zasedání parlamentu 2. vynikající, neobyčejný, nevšední, nadprůměrný, skvělý: m. talent; m-é vlohy, schopnosti; m-á výkonnost; m-é vypětí sil; přísl. mimořádně: m. vysoký počet návštěvníků; m. nadaný student; m. se sejít; podst. mimořádnost, -i ž.: m. chvíle