minerál, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat.) miner. stejnorodá hmota neústrojného původu vzniklá přírodní činností; nerost: křemen, živec a slída jsou m-y; minerální v. t.