minuta, -y ž. (z lat.) 1. šedesátá část hodiny, doba šedesáti vteřin: je za deset minut poledne; hodinky se zrychlují o dvě m-y denně; závodníci bojují o každou m-u; každá m. byla drahá bylo nutno si pospíšit; vlak přijel na m-u zcela přesně 2. expr. chvilka, okamžik: počkejte, prosím, za m-u se vrátím; v m-ě byl venku z domu; mohla by se od m-y vdávat okamžitě; musí od m-y z domu ihned; propustit někoho na m-u hned, bez výpovědi; uvědomil si svou povinnost teprve za pět minut dvanáct v poslední chvíli 3. geom. šedesátina (úhlového) stupně; zdrob. minutka v. t.; minutový příd.: m-á přestávka; m-á ručička (na hodinách); m-é kolo na jehož ose je nasazena minutová ručička