mizeti ned. (3. mn. -ejí, -í, přech. přít. -eje, -ze) 1. stávat se neviditelným; ztrácet se, zanikat: keře mizejí pod sněhem; v dálce všechno mizí 2. opouštět něj. místo, odcházet, odjíždět ap.: mizela na dlouhé hodiny z domova; vlak mizí do dálky 3. přestávat existovat; ztrácet se: sníh z polí už mizí; zvláštnosti nářeční a staré zvyky mizejí ○ předp. vy-, z-; nás. mizívati