mladík, -a m. (6. mn. -cích) 1. mladý muž, jinoch: hezký, nezkušený, lehkomyslný m. mládenec, hoch, chlapec; vyskočil jako m.; není už žádný m. je už starší 2. mysl. mladý zajíc; mlaďoch; expr. zdrob. mladíček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích): zelený m. jinoch velmi mladý, nezkušený; mladík, -u m. (6. j. -u) piv. ječmen ve stadiu nejbujnějšího klíčení při sladování