mladý příd. (2. st. mladší, jm. tvar mlád) 1. jsoucí v prvním období života, ve vzrůstu (op. starý): m. člověk; m-á žena; m. zajíc, přen. nezkušený člověk; m. strom; m-á chasa; m-é pokolení; m-á generace; m. svět mládež; m. věk; stále (věčně) m. (o starším člověku) tělesně i duševně svěží; je poměrně m.; mladší než já; za mlada (i zamlada) v době mládí; od mlada (i odmlada) od mládí; staří m-í všichni; m. pane (dř.) uctivé n. lichotivé, často žert. n. někdy i iron. oslovení dospívajícího mladíka; m-á paní (dř.) oslovení mladší vdané ženy; m-í manželé novomanželé; 2. st., u jmenovců pro označení věkového rozdílu n. rozlišení, že jde o syna: Václav Vydra mladší junior; mladí ležáci, staří žebráci (přísloví); expr. jsou to ještě m-í jeleni nezkušení začátečníci 2. vztahující se vůbec k mládí; v mládí obvyklý, mládí vlastní ap.: m. krok; m. smích; m-á léta; m-á krev mladistvá, jará; má m-é nohy je mlád, neunaví se chůzí; m-é sebevědomí; m-á zkušenost, odvaha; m-é písně, verše dýšící mládím; M-á fronta deník Československého svazu mládeže 3. jsoucí nedávného původu, nově vzniklý; jsoucí v první fázi, v počátečním stavu; nový: m-á zeleň; m-á zelenina; m. měsíc v první čtvrti; m-á literatura; m. obor; technicky m-á země; m. stát; m-á svoboda; m-é pivo, víno nevykvašené; M-á Evropa, M-é Německo (v 19. stol.) označení pro pokroková hnutí n. národně osvobozenecké směry nově nastupující generace; ve jm. míst., např. M-á Boleslav; geol. označující, že jde o jevy pozdějšího data: m-é hnědé uhlí; m. vulkanismus; m-é třetihory; často ve 2. st.: mladší doba kamenná; mladší rukopis pozdější; pivo m-é čep vyráží (přísloví) mládí je bujné; zpodst. mladý, -ého m. (mladá, ž.) (op. starý) 1. ob. mladý člověk (zvl. v lid. osloveních): m., kampak jdete? (Něm.); kampak, mladá, kam?; m-ému je hej; hanl. stará mladá mladá žena, kt. se obléká n. vystupuje jako starší, zprav. úmyslně; m. může, starý musí (přísloví) (totiž umřít); 2. ob. mladý hospodář, mladá hospodyně (po otci n. tchánovi); (dř.) junior firmy (syn n. zeť): náš m. je lakota; mladá už jiná nebude; m. slíbil, že přidá na platech; mladí syn se snachou n. dcera se zetěm; mladé, -ho s., obyč. mn. mladé, -ých ž. mláďata: mít, vyvádět m.; ob. expr. z toho (z něho) by člověk dostal m. zbláznil by se; přísl. mladě: vypadat m.; podst. mladost v. t.