množství, s. (čeho) 1. počet, kvantum: m. a jakost výrobků kvantita, mnohost; velké, malé, určité m. (tepla, práce ap.) 2. velký počet, velké kvantum; hojnost, mnoho: m. vzácných knih; m. kořisti; nevídané m. lidí, návštěvníků; m. aut; m. sněhu; m. jídla hojnost 3. kniž. mnoho lidí; zástup, dav: uprostřed m.; ztratit se v m.