moderní příd. (z fr.) 1. do nové doby se hodící; z nové (dnešní) doby vyrůstající, s novou dobou souvisící; novodobý, pokrokový (op. starý, zastaralý, nemoderní): m. způsob výroby; m. pojetí; m. věda, technika, umění; m. dopravní prostředek; m. dějiny novověké; m. jazyky živé, zejm. západní (op. klasické); m. literatura; m. člověk; m. názory pokrokové; sport. m. pětiboj disciplína složená z plavání, šermu, střelby, jízdy na koni a z přespolního běhu 2. jsoucí podle módy, řídící se módou; módní (op. nemoderní): m. šaty; m. účes, obuv; m. společenské tance; přísl. moderně: m. zařízený byt; podst. modernost, -i ž.: m. obleku; m. obrazu