nálada, -y ž. 1. celkový citový stav mysli, citové rozpoložení: mít dobrou, špatnou n-u; být v dobré, špatné n-ě; slavnostní n.; n. doby smýšlení, citové ovzduší, záliby; psych. více méně stálé citové zabarvení většiny našich prožitků 2. příznivý, veselý citový stav, dobrý rozmar: dostat se do n-y; ztratit n-u; být v n-ě lehce podnapilý; – má zas ty své n-y vrtochy, rozmary 3. hovor. (pro koho, co) kladné, příznivé rozpoložení mysli: připravovat, dělat n-u pro hospodářskou přestavbu 4. (citově působící) ráz, charakter: n. krajiny; n. večera; expr. zdrob. náladička, -y ž.: veselá, bezstarostná n.