nález, -u m. (6. j. -u) 1. nalezení něčeho, zprav. ztraceného: n. ztraceného předmětu; n. starých mincí 2. nalezená věc: ztráty a n-y; zvědavě prohlížel svůj n.; výstava nových n-ů archeologických; n. na plicích, na srdci zjištěné chorobné ložisko, vada 3. odborné zjištění, konstatování, posouzení, odborný posudek: lékařský n.; pitevní n.; n. odborníka o stáří obrazu; znalecký n. 4. práv. rozhodnutí, zjištění soudu n. správního úřadu †5. nová myšlenka, nový poznatek; objev, vynález: rozšiřovat zkušenosti novými n-y (Pfleg.); – přehledy všech znamenitostí a n-ův (Her.); civilisační n-y (J. Čap.)