návrh, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -zích) podklad k něj. jednání předkládaný k rozhodnutí; plán, náčrtek ap., podle něhož se má něco provést: n. sadové úpravy; n. stavby, na stavbu; n. divadelní výpravy; zhotovit něco podle vlastního n-u; n. smlouvy; n. zákona osnova; n. na změnu stanov; předložit, vypracovat, zamítnout n.; podat zlepšovací n.; dělat někomu n-y nabídky; práv. požadavek, většinou přesně formulovaný, předložený úřadu n. soudu: n. na obnovu řízení