nádraží, s. staniční budova a prostor u ní s potřebným zařízením pro železniční dopravu; železniční stanice: vlak vjíždí do n.; žel. osobní, nákladové, seřaďovací n.; voj. n. zásobovací, odsunové; zdrob. nádražíčko, -a s.