náhrada, -y ž. 1. odčinění, vyrovnání něj. ztráty, dodatečné zaplacení škody; odškodnění (zprav. hmotné): peněžitá n.; dát (dostat) n-u za ztracenou věc; dostat n-ou, v n-u za ztracenou knihu jiné dílo; práv. n. škody odčinění způsobené škody uvedením v předešlý stav n. poskytnutím majetkového ekvivalentu v penězích; úř. n. cestovních výloh 2. poněk. zast. odměna, odplata: n. za práci přes čas; učil denně tři hodiny beze vší n-y 3. osoba n. věc braná n. dávaná místo jiné; zastoupení, záměna, substituce: nebylo za něho n-y; dát za sebe n-u; umělá n. chrupu