nákladní příd. 1. sloužící k dopravě nákladů: n. vlak, auto, loď; n. doprava; dopr. n. smlouva o přepravě nákladu (zboží); n. list přepravní listina doprovázející zboží za železniční dopravy; n. tarif stanovený pro přepravu zboží; pošt. n. karta *2. nákladnický: n. dům (Ner.) *3. nákladný, drahý: n. díla (Ner.)