nástupiště, s. (2. mn. -šť) místo, kde se nastupuje (zvl. do vlaku); perón: vlak právě vjíždí na n.; odjezd z druhého n.; přen. n. k válce (o zemi, o státu)