něco zájm. a zájm. přísl. (skloňuje se jako co) I. zájm. neurč. 1. označuje věc, událost, příčinu ap. blíže neurčenou, adresátu projevu, někdy i původci neznámou, na kt. jim často nezáleží, nějaká věc, cosi: n. bouchlo; n. jsem ti přinesl; mám pro tebe n.; n. se stalo; je třeba n. učinit; n. nového; n. k jídlu nějaký pokrm; n. na zub; n. uchystej nějaké jídlo; n. proti kašli nějaký lék; n., ne všechno jistá část; ty máš pořád n. (expr.) něco chceš; přicházíš s námitkami, stížnostmi ap.; kdyby se n. stalo nastala nepředvídaná překážka, nehoda, úmrtí; je ti n.? není ti dobře; udělat si n. ublížit si; n. za n. oplátkou, výměnou; vyhovíme si, uděláme si navzájem úsluhy ap. 2. expr. naznačuje velké množství; mnoho: takový traktor n. utáhne; tolik dobytka n. sežere 3. expr. naznačuje značnou hodnotu, cenu, vynikající vlastnosti ap.: to je n.; to n. znamená; to by bylo n.; ať to přece k něčemu vypadá je to dobře uděláno; trvalo to dlouho, než byl zas k něčemu v pořádku; ať je z tebe n. platný člen společnosti, ať dosáhneš slušného postavení; něčím být, něčím se stát uplatnit se, získat postavení; dostat se k něčemu získat něco hodnotného 4. naznačuje malé množství, malou míru, jen něj. část, kousek ap.; trocha, troška: šedesát a n.; o n. hlasitěji; o n. později; o n. větší; o n. dále; n. po páté hodině; n. přes hodinu; nář. plaťte po něčem (Kosm.) po částech; kdo nic nemá, přeje si n., kdo n. má, přeje si všecko (pořek.); lepší n. než nic (pořek.) II. zájm. přísl. 1. ob. v malém množství, malou měrou; trochu, poněkud: n. (málo) peněz; přivezla si n. nábytku; měl ještě n. dluhů; n. pravdy na tom je; n. málo pojíst; n. výš; n. hlasitěji; n. silnější 2. expr. ve značné míře, velkou měrou; hodně, značně, velice, silně: těch šatů jsem se n. nanosil; n. se k nám nachodil; ty boty n. vydrží; zast. u příd. jm. n. krásná nožka (Hál.); je to děvče n. čisté (Něm.)