němčina, -y ž. německý jazyk: učit se n-ě; překlad z n-y; chodit na n-u na hodiny němčiny; jaz. horní, dolní n. skupiny německých nářečí (jižních a severních); expr. zdrob. němčinka, -y ž.