nacionalismus [-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) 1. myšlenkový a politický směr, kt. pokládá národ za základní společenskou jednotku bez zřetele na jeho třídní rozvrstvení: kosmopolitismus a n.; český maloměšťácký n.; rozdíl mezi buržoazním n-em a socialistickým vlastenectvím; úloha n-u v osvobozenském boji koloniálních zemf 2. (v starším pojetí) vlastenectví: Nerudův n.