nadace, -e (†nadací, -í) ž. (dř.) majetek veřejně věnovaný na něj. účel; donace: založit n-i; rozdělovat n-i pro chudé; chatrná nadací (Staš.); práv. trvalé věnování urč. majetku něj, obecně užitečnému účelu; takové jmění samo n. příjmy z něho plynoucí; nadační (†nadací) příd.: n. statek, dům věnovaný nadaci; n-cí listina kostela (Koll.); práv. n. fond jistina nadace; n. listina zřizující nadaci; n. úřad (dř.) dohlédací úřad nad zřizováním a spravováním nadací