napřed přísl. 1. na předním místě; vpředu; na přední místo; dopředu, vpřed: čelo průvodu bylo daleko n.; n. šli praporečníci v čele; n. jí schází několik zubů (Hál.); – strčila hocha n., aby viděl májový průvod; mít oči n. i vzadu být velmi všímavý, bystrý 2. ob. nejprve, nejdříve; zpočátku, zprvu: udělal krok pravou (nohou) n.; n. si něco povíme o našich společných cílech 3. dříve: půjdu domů n. a zatopím; n. se mlátí, potom se platí (pořek.) 4. do budoucna; předem, dopředu: dal si vyplatit plat n.; věděl už n., jak to dopadne