napsati dok. (1. j. -píšu, -ši, rozk. -piš, min. -psal, trp. -psán) 1. (co; co kam) psaním zaznamenat, znázornit, sdělit: n. písmena; n. adresu na dopis, na lístek; n. recept; n. lék předepsat; expr. nemá to na nose, na čele napsáno není to na něm zjevné 2. (komu) poslat dopis: budete-li něco potřebovat, napište (mi); otec už mi dlouho nenapsal; n. si o ceník dopsat si 3. (co) psaním vytvořit; sepsat, složit, zbásnit, z komponovat: n. dopis; n. článek; n. báseň, román; napsat se dok. i ned. (čeho) strávit, trávit mnoho času psaním (v. na- II): ten se napsal žádostí; ned. napisovati