nasaditi dok. (3. mn. -í, trp. -zen) 1. (co kam) položit, přiložit, nastrčit něco na něco, k něčemu, do něčeho: n. kolo na hřídel; n. žlutý filtr na objektiv; n. bodák na pušku; n. brejle na nos; nasazení pera do násadky; n. kukátko k očím, trubku k ústům přiložit; n. revolver na prsa; n. masku na obličej, klobouk na hlavu; jeho hlava byla nasazena na krátkém krku (kniž.) byla narostlá; přen. n. nejpřívětivější tvář vzít na sebe; n. všecky páky usilovat o něco ze všech sil; n. korunu něčemu (často iron.) dovršit, vyvrcholit něco; n. muži parohy stát se mu nevěrnou; n. na někoho psí hlavu udělat mu co možno nejhoršího, tvrdit o něm to nejhorší; n. někomu nůž na hrdlo přimět ho vyhrůžkou k něčemu 2. (co; co kde, kam) umístit, dát, často k rozmnožování: n. slepici (na vejce); n. vejce (pod kvočnu) dát násadu k líhnutí drůbeže; n. na kuřátka; n. v revíru bažanty; n. štiky do rybníka; expr. nasadili nám pěkné sousedy usadili; n. někomu brouka (brouky), červa, řidč. mouchu (mouchy) (do hlavy) vzbudit pochyby, podezření, znepokojivé myšlenky; nasadil mu veš (též blechu) (do kožicha) způsobil mu znepokojení, starosti; dal, přikázal k němu někoho nevítaného, nepříjemného; n. červeného kohouta založit požár 3. slang. (koho, 4. p.) (za nacistické okupace) z úřední moci pracovně přikázat: byl za války nasazen (do továrny, v říši); totální nasazení 4. (co; nač, k čemu; ~) začít vytvářet, uskutečnit začátek něčeho (též zvuku): štěp nasadil plody; n. na plody; vepř nasadil na sádlo; letec nasadil k (na) přistání; – n. vysoký tón; zpěvačka chtěla právě n. začít zpívat; muzikanti nasadili (k tanci) začali hrát; domácí hráči nasadili tempo nápadně zvýšili; n. mohutný finiš; mysl. vysoká zvěř má nasazeno začínají jí narůstat parohy 5. (co) vynaložit, obětovat: n. život pro vlast; n. všechny síly; nasadil poslední krejcar; n. celou noc 6. (co) uvést v činnost: n. tanky a letecké síly vyslat do boje; n. všechny volné traktory vyslat do práce 7. ob. (koho na koho, proti komu) navést, popudit, poštvat, popíchnout, podnítit: nasadil na mne všechny sousedy; to nemá ze sebe, někdo ho proti nám nasadil; nasaditi se dok. (kam) (nevítaně) vniknout, usadit se: moli se nasadili do skříně; expr. do bytu se mu nasadil pěkný podnájemník; ned. nasazovati