natáhnouti dok. (min. -hl, trp. -tažen, přech. min. -táhnuv, zast. -táh) 1. (co, *koho) umístit od jednoho konce ke druhému tak, aby to bylo rovné, napjaté; napnout: n. provaz od dveří k oknu; n. drát, lano; ob. být natažený (o zvířeti) být pošlý; n. někoho na skřipec, přen. napnout něčí zvědavost; n. uši zbystřit pozornost; musili n., aby byli hotovi napnout síly; zhrub. n. brka, kosti, bačkory ap. zemřít 2. (co) celou plochou položit; prostřít, rozprostřít: n. koberec na podlahu; n. prádlo na bělidlo; natáhl své tělo do měkké trávy 3. (co) zvětšit délku něčeho, do délky protáhnout, vytáhnout; prodloužit: n. gumu; n. látku žehlením; natažení svalu, končetiny extenze (med.); potřebovali bychom ten den n.; hovor. n. dovolenou prodloužit si; včera jsme to natáhli dlouho se někde zdrželi; n. obličej, přen. udělat dlouhý (kyselý) obličej; ob. expr. n. nohy, pedály, jedenáctky zrychlit chůzi 4. (co) kupředu, stranou n. do výšky vysunout; vztáhnout, napřáhnout: natáhla krk, aby viděla; natáhl ruku a nastavil dlaň; n. ruku po něčem sáhnout; n. ze studně putynku vody (Herb.) navážit, načerpat, nabrat 5. (co) navléci, obléci: n. rukavice; n. kalhoty, punčochy; n. boty; n. si čepici na hlavu 6. (co) napnutím něj. pružné součásti uvést v chod: n. pero, hodiny, automat; mysl. n. vzpruhu spouště u ručnice, želez 7. ob. expr. (koho, 4. p.) ošidit, napálit: v obchodě ho natáhli o 5 Kčs; nebojte se, já vás nenatáhnu 8. (co) vtáhnout: n. do sebe studený vzduch; n. kouř (z dýmky) do plic; n. do baňky víno; troubel (dýmky) byla už pořádně natažena močkou nasáklá; zhrub. zast. být natažený (Herrm., Mach.) opilý 9. (co) roztáhnout, naplnit vzduchem: n. měchy (např. u varhan, harmoniky); n. moldánky dát se do pláče 10. řidč. expr. (koho, 4. p., při důrazu na množství koho, 2. p., kam) nalákat, natahat: natáhl sem všechny své známé; natáhl k nám všelijakých lidí 11. též natáhnouti se dostat se, vniknout: kouř natáhl dveřmi do pokoje; zima se sem natáhla; neos. to sem natáhlo; hanl. natáhli se sem všelijací lidé; natáhnout se dok. ob. 1. položit se, lehnout si: natáhl se na kanape 2. upadnout: zakopl a natáhl se; natáhl se jak široký tak dlouhý; ned. natahovati, natahovati se