natolik přísl. do té míry; potud: byl n. rozumný, že nenaléhal; uzdravil se n., že mohl zas pracovat