navštěvovati ned. k navštíviti: denně navštěvovala své přátele; často se vzájemně navštěvují; n. nemocné; – n. koncerty, divadla, zábavy; n. školu (kniž.) chodit do školy a účastnit se vyučování, studovat; – poněk. zast. naše země byla navštěvována nepřátelskými nájezdy; být navštěvován neustálými nemocemi; zast. koho pánbůh miluje, toho křížkem navštěvuje (přísloví) utrpením zkouší ○ předp. na- se, po-; nás. navštěvovávati (o) bez předp.