neřest, -i ž. 1. nízká vášeň, hanebné jednání, čin; ohavnost: být otrokem n-í; být prolezlý n-mi; páchat v opilosti jen n-i †2. pohroma, neštěstí, bída: válka na říši pohromy a n-i uvalila (Šaf.) †3. smetí, odpadky: na tu n. v sednici nehleďte (Něm.) *4. odporný, ošklivý tvor: jakou n. jste to přivedli do domu! (Herb.) (o kocourovi)