Nalezeno 23 heslových statí.

anebo

(†aneb) sp. souřadicí 1. (ve větách netázacích) spojuje věty n. větné členy, z nichž jen jeden platí…

nebo

, kniž. neb (nář. lebo Herb. aj.) sp. souřadicí I. vylučovací 1. (ve větách netázacích) spojuje věty…

nebohatý

příd. 1. málo zámožný, málo majetný; nezámožný, nemajetný: n-é městečko; n-á rodina 2. neoplývající …

nebohý

příd. 1. ubohý, nešťastný, trpící: n-á matka; n. sirotek; n. mrzák 2. nář. zemřelý: n. gazda (Preis.…

nebojácný

příd. nepodléhající strachu, neznající bázně; nebojící se, statečný, srdnatý, smělý, neohrožený: n. …

nebojovný

příd. 1. nemilující boj, zápas, spory; mírumilovný: n. národ 2. mírný, nevýbojný, pasívní, krotký: n…

nebojsa

(*nebujsa Mor.), -y m. expr. nebojácný, statečný člověk: je poctivec a n. (Řez.)

neboli

(†neboliž Slád., †neboližto) sp. souřadicí 1. spojuje dva výrazy významem přibližně stejné (zprav. r…

nebolševický

příd. nevyhovující požadavkům na bolševika, nemající vlastnost bolševika: n. postoj; nechtít přiznat…

neborák

v. nebožák

neboť

(†nebť, †nebtě) sp. souřadicí příčinná vždyť: přijel pozdě, n. zmeškal vlak; ani mu nebylo třeba dlo…

nebozez

(nář. nebozíz Vrba), -u m. (6. j. -u) (z germ. zákl.) šroubovitý vrták do dřeva: navrtal dřevo n-em;…

*nebozezovitý

příd. mající podobu nebozezu: n-á skluzavka (Maj.)

nebožácký

příd. k nebožák: n. život

nebožáctví

, s. souhrn vlastností nebožáka: ušlápnuté n.

nebožák

(nář. neborák Něm.), -a m. (6. mn. -cích) (nebožačka, -y ž.) nebohý, ubohý člověk; ubožák: těžce zra…

nebože

, -te s., zprav. zdrob. nebožátko, -a s. (mn. 2. -tek, 6. -ách) expr. chudáček, ubožátko: mrtvé n.; …

nebožec

, -žce m. 1. poněk. zast. expr. nebožák, ubožák: churavý n.; já n. †2. nebožtík: n-i bratři (Jir.)

nebožička

, -y ž. (2. mn. -ček) †1. ubožačka, též m. ubožáček: n. smutná (Wint.); n. sirotek 2. nář. nebožka (…

nebožka

, -y ž. (2. mn. -žek) 1. zemřelá, mrtvá žena: prsten po n-ce matce; má n. zemřelá manželka 2. žert.

*nebožtický

příd. k nebožtík: n. vzhled; přísl. *nebožticky: vypadat n. (Havl.)

nebožtík

, -a m. (6. mn. -cích) 1. zemřelý, mrtvý muž: n. otec; už je n.; můj n. zemřelý manžel 2. žert. o ně…

panebože

citosl. vyjadřuje hnutí mysli (podiv, překvapení, údiv, leknutí, hrůzu): p., to je krása!, tohle je …