neděle, -e ž. 1. (2. mn. -í, řidč. neděl) sedmý den v týdnu, zprav. den pracovního klidu: mít službu každou čtvrtou n-i; po několik n-í nemohl na výlet; koupit na n-i maso; návštěva přijede s n-e příští týden, po neděli; zlatá, stříbrná n. poslední, předposlední před vánoci; přen. sváteční, slavnostní den; den, kdy se nedělá; svátek: dnes je šťasten, má n-i; bohatý měl každý den n-i; círk. Květná, Smrtná, Družebná, Křížová,... n. 2. mn. neděle, neděl týdny: mít dovolenou tři n-e; vykonat práci v šesti n-ích (za šest neděl); expr. zdrob. nedělička, -y ž.