nedočkavý příd. takový, kt. se nemůže dočkat, netrpělivě, dychtivě něco očekávající; dychtivý, žádostivý, netrpělivý: n-é dítě; být n. zpráv; přísl. nedočkavě: dívat se n. na pamlsky; n. přešlapovat; podst. nedočkavost, -i ž.: krotit svou n.; oči planuly n-í