nedokonavý příd. jaz. vyjadřující děj jako prostě probíhající; imperfektivní (op. dokonavý): n-é sloveso; n. vid; podst. nedokonavost, -i ž.