nej- předp. jmenná (připojovaná před 2. st. příd. jm. n. přísl.) 1. vyjadřuje maximální míru téže vlastnosti při srovnávání více než dvou předmětů, třetí stupeň, superlativ (nejjistější, nejhezčí) nejtišší, nejlepší, nejhorší, nejlépe, nejhůř, 2. (mimo srovnávání) zesiluje význam příd. jm. n. přísl., před kt. je připjata (s největší péčí opravdu velkou, za nejnižší ceny velmi nízké)