nejspíše, nejspíš přísl. 1. nejpravděpodobněji, pravděpodobně; asi, bezpochyby, snad, patrně, možná: přijde n. ráno; štědrý je n. ten, kdo sám pocítil bídu; n. nastydl, proto ho bolí hlava 2. nář. nejdříve: nejspíš vzhůru byla čiperná Julie, po ní se hned probudila malá Boženka (Prav.)