nesklonný příd. 1. jaz. takový, kt. není možno skloňovat: n-é slovo *2. nepoddajný, neoblomný, pevný: bás. n-é čelo (Vrchl.); povýšená, n-á důstojnost; přísl. k 2 *nesklonně: n. věřící (Krásn.); podst. nesklonnost, -i ž.: n. příslovcí