nesmysl, -u m. (6. j. -u) co je bez smyslu, proti rozumu, co nemá n. nedává smysl; něco nerozumného, hloupého, pošetilého; nerozum, pošetilost, hloupost: dělat, vyvádět n-y; mluvit n-y; vyjde z toho n.; holý, úplný n.