Nalezeno 31 heslových statí.

jednohaléřový

, jednohalířový příd.: j-á mince v hodnotě jednoho haléře

kratinoha

, -y (Nový), kratinožka, -y (2. mn. -žek) (J. Čap.) m. i ž. hanl. člověk s krátkýma nohama

matinoha

v. matonoha

matonoha

(Klicp., Jah.), mátonoha (Vanč.), matinoha (Lier, Herb.), -y m. zast. a nář. popleta, budižkničemu;

minoha

, -y ž. zool. larva mihule

mnoha-

v. mnoho-

mnoho-

, mnoha- první část složených slov spojující část druhou s významem slova mnoho jako s její bližší o…

mnohobarevný

, mnoha-, řidč. mnohobarvý příd.: m. vzorek; m-á příloha; bot. pryšec m-rvý; přísl. -barevně; po…

mnohočlenný

, mnoha- příd. mající mnoho členů: m-á rodina; m. orchestr o mnoha členech

mnohodenní

, mnoha- příd.: m. cesta

mnohodílný

, mnoha- příd.: m. román

mnohohodinový

, mnohohodinný, mnoha- příd.: m. pochod trvající mnoho hodin; mnohohodinná mdloba (Svět.)

mnohojazyčný

, mnoha- příd.: m-é shromáždění lidí různých národů, mluvících různými jazyky; m-á literatura (Krásn…

mnohokilometrový

, mnoha- příd.: m-á vzdálenost

mnoholetý

, mnoha- příd.: m-á práce, m-é přátelství trvající mnoho let; m-á zkušenost získaná za mnoho let; bo…

mnohoměsíční

, mnoha- příd.: m. práce

mnohomilionový

, mnohomiliónový, mnoha- příd. o mnoha miliónech: m. národ; m-é zisky, náklady

mnohomístný

, mnoha- příd. mající mnoho míst: m. vůz

mnohonedělní

, mnoha- příd.: mnoho neděl trvající: m. nemoc

mnohopatrový

, mnoha- příd.: m. dům

mnohoposchoďový

, mnoha- příd.: m. činžák

mnohostránkový

, mnoha- příd.: m-á studie

mnohosvazkový

, mnoha- příd.: m-é dílo

mnohotisícový

, mnoha- příd. k mnoho tisíc: m-é částky; m-é zástupy

mnohotýdenní

, mnoha- příd.: m. nepřítomnost

noha

, -y ž. (mn. 2. noh, 3. nohám, 6. nohách, 7. nohami; o lidských údech a o podobné dvojici mn. 2., 6.…

nohatý

příd. mající dlouhé nohy: n-é děvče

nohavice

, -e ž. 1. část kalhot, kt. kryje dolní končetinu (kromě chodidla): krátká, dlouhá n.; vyhrnout si n…

nohavka

, -y ž. nář. punčocha, ponožka (V. Mrš.)

panoha

, -y ž. nář. větev (Svět.)

valnoha

, -y m. nář. expr. lenoch: vychovávat v dětech v-y (Svět.)