nositi ned. (3. mn. -í, rozk. nos, trp. -šen) často nás. k nésti 1. (co, koho) obvykle, často, opětovaně držet (něco uchopeného) tělem n. částí těla, zprav. rukou, rukama, a pohybovat se s tím: n. tašku, aktovku v ruce; n. dítě na rukou; n. někoho na rukou, přen. s láskou o něho pečovat 2. (co) mít na sobě (jako oděv ap.): n. klobouk; nosí jen silonové punčochy; nosí střevíce s vysokými podpatky; nosí v zimě kožich; n. brejle; nosí krásnou brož; n. dlouhé vlasy; nosí se krátké sukně; n. smutek smuteční oděv, znamení smutku; hovor. to se nosí je v oblibě, v módě; n. sukně, přen. (o muži) poslouchat ženu; n. kalhoty, přen. (o ženě) rozhodovat, vládnout; n. parohy, přen. být klamán nevěrnou manželkou 3. (co, koho) nesením opětovně dopravovat; přinášet: denně dětem něco nosí; nosí mu jídlo do služby; n. jídlo na stůl; nosí do města vejce na prodej; nosila si práci domů; n. dříví do lesa, sovy do Atén dělat něco zbytečného; kde tě čerti nosí? kde jsi tak dlouho; n. zármutek na ulici rozhlašovat 4. (co, koho) mít stále při sobě n. v sobě, chovat: n. v kapse nůž; n. v srdci smutek; n. v sobě strach, radost; nosí hrdě své jméno; n. dítě pod srdcem být těhotná; n. někoho v srdci milovat ho; prosím tě, co nosíš v hlavě? nač myslíš; tu věc už dlouho nosím v hlavě, v paměti myslím na ni; co v srdci nosíme, o to se bojíme (přísloví) co máme rádi 5. (co) držet vzhůru, nahoře: n. hlavu, nos, bradu vzhůru, vysoko, být domýšlivý, pyšný; n. hlavu jako páv vysoko, pyšně vztyčenou 6. (co) řidč. přinášet užitek, zisk, výnos; poskytovat, dávat, nést: tato jabloň nosí krásné plody; pláně nosí zas jen pláňata 7. kniž. (co) mít (něj. jméno, titul aj.): n. čestný název; n. slavné jméno; nositi se ned. 1. (s čím) opětovaně s námahou, vytrvale a někdy zbytečně něco držet a pohybovat se s tím: nosí se s těžkou taškou; proč se s tou knížkou stále nosíš?; nenos se s tou vodou; přen. kniž. n. se s myšlenkou zanášet se 2. pěkně se oblékat; strojit se; vykračovat si, nést se: nosí se čistě; n. se po městsku, po pansku, pansky; – nosí se pyšně, hrdě ○ předp. do-, na-, na- se, ob-, od-, po-, pře-, s-, roz-, u-, vy-; nás. nosívati, nosívati se, nosívávati, nosívávati se (o) bez předp.