nový příd. (2. st. novější) 1. takový, kt. byl nedávno vytvořen, nedávno vznikl, takový, kt. teprve nedávno vůbec existuje n. někde je (op. starý): n. dům, n-é šaty; n-á móda; koupil si každou n-ou knihu; n-é číslo Literárních novin; šetřil šatstvo, dokud bylo n-é; co je u vás n-ého? vše je mu n-é; n-é poznatky; n. sníh čerstvě napadlý; n-é brambory rané; n-é koště dobře mete (pořek.); zhrub. kouká jak tele na n-á vrata hloupě, udiveně; hvězd. n. měsíc nov, novoluní; potrav. n-é koření sušené nezralé plody pimentovníku pravého; círk. N. zákon druhá část bible, obsahující zvl. evangelia, tzv. Skutky apoštolské, epištoly a zjevení; v četných jm. místních, pomístních ap., např.: N. Bydžov, N-á Paka, N-é Město, N-é Zámky, N-á Ves, N-á Huť; N. York New York; N. svět Amerika 1, řidč. též Amerika a Austrálie; N. Svět obec v Krkonoších; část Hradčan v Praze; N-á řeka 2. jiný než dosud (op. starý, dosavadní): n. byt; n-é zaměstnání; máme n-ého učitele, souseda; začíná n. rok, měsíc; N. rok jm. 1. dne v roce, 1. leden; cítil se úplně n-m člověkem jako vyměněným; rozhodl se, že povede n. život; jevilo se mu nyní vše v n-ém světle; n-é číslo domu orientační; pracovat, žít po novu (ps. též ponovu) novým způsobem 3. opakující se, znovu se vyskytující, další (op. starý): spisovatel vydal n-ou knihu; za chvíli se strhla n-á bouřka; stihlo ho n-é neštěstí; načerpat n-é síly; přicházeli stále n-í a n-í diváci 4. novodobý, současný, pokrokový, moderní (op. starý): n. svět zatlačil svět starý; n. duch zavládl na školách; n-á doba, n. věk novověk; n-á literatura; zpodst. †nový, -ého m. ob. drobná mince v bývalém Rakousku-Uhersku, krejcar: je to za dva nové; přísl. nově: n. upravený byt jinak než dříve; n. vydaná kniha nedávno, právě n. znovu; n. zřízený obchod, n. zvolený opět, zase; podst. novost v. t.