oběd, -a m. (6. j. -ě) (†obědy, -ů m. pomn.) polední jídlo: jít na o.; nedělní, sváteční o.; zbytky od o-a; co máte k o-u?; zdrob., zprav. expr., obídek, -dku m. (6. mn. -dcích)