obřad, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. slavnostní provádění státního, společenského, náboženského aj. aktu, složené z řady růz. úkonů, zprav. předepsaným n. ustáleným způsobem; ceremonie: dvorní o-y; uvítací o.; o. čepení (při svatbě); pohřební, smuteční o-y; expr. jídlo se mu stalo pravým o-em; jen se mnou nedělejte žádné o-y okolky 2. kniž. souhrn předpisů o úkonech zvl. bohoslužebných, způsob, jakým se konají; ritus: sloužit mši podle o-u slovanského