obejíti dok. (1. j. -jdu, rozk. -jdi, -jděte, min. -šel, podst. -jití, přech. min. -šed) 1. (co, koho) jít kolem n. podél něčeho, někoho: o. les, pole, zahradu, vesnici, dům; o. ležícího psa 2. (co, koho) vykonat pochůzku, navštívit několik míst n. osob: žebrák obešel celou vesnici; o. známé, pacienty navštívit; obešel si všechny vlivné osoby zajistil si jejich přízeň 3. o. si ob. (co) pochůzkami získat, obstarat, vymoci; vychodit: o. si povolení; on si to obejde 4. (koho, co) vykonat jiný pohyb než chůzi kolem n. podél někoho, něčeho: obešel pohledem všechny přítomné 5. (koho, co) úplně obklopit, přepadnout (o nepříjemných duševních n. tělesných stavech); zachvátit, zmocnit se (koho, čeho): obešla ho hrůza, úzkost; obešly ji mrákoty; mráz obešel jeho údy 6. (koho, co) chůzí okolo se vyhnout někomu, něčemu; něčemu se vyhnout, často úmyslně, pominout: obešel ho zdaleka, aby se s ním nesetkal; o. překážku, přen. vyhnout se něčemu; – o. rozhodnutí, výnos vyhnout se jejich ustanovením, nesplnit, neprovést je; při odměňování pracovníků ho obešli pominuli; voj. obejití obchvat ve velkém měřítku; mysl. o. zvěř vyhnout se jí při šoulačce; práv. obejití zákona úmyslné jednání namířené proti smyslu zákona, ale neodporující přímo jeho znění 7. zast. a nář. (koho, 4. p.) obelstít, oklamat, podvést: i mě neobejdou (studenti) (V. Mrš.); obejíti se dok. (bez koho, čeho; ~) nemít potřebí někoho, něčeho, vystačit, moci být bez někoho, něčeho: o. se bez doktorů; neobejdu se bez tvé pomoci; nikdy se to neobešlo bez křiku; ob. my už se nějak obejdeme; snad se jinde obejdete (Něm.) pomůžete si; ned. obcházeti