objednávka, -y ž. (2. mn. -vek) 1. ústní n. písemný příkaz k dodání zboží n. k vykonání něj. práce; objednání: vyřizovat o-y; potvrdit o-u; zboží, práce na o-u 2. objednané zboží: dopravit o-u do bytu