objevovati ned. k objeviti: objevoval na ní stále nové a nové nedostatky; objevoval v sobě nové síly k práci; o. talenty; – zast. objevoval zvláštní nadání ke zpěvu projevoval; objevovati se ned. k objeviti se: jen zřídka se u nás strýc objevoval přicházel k nám; počaly se o. hory