obrati dok. (j. 1. -beru, 2. -bereš, rozk. -ber, trp. -brán) 1. (co s čeho) odstranit, očistit s povrchu něčeho: o. s kabátu chmýří; o. maso s kosti; o. jahody, rybíz otrhat 2. (koho oč; koho, 4. p.) připravit, oloupit, okrást, odrat: zloděj ho obral o peníze; byl obrán o všechen majetek, falešní hráči ho obrali 3. (co) oddělit od něčeho maso a sníst je: o. kuře; o. kosti †4. obrati si (koho, co) vybrat si, zvolit si: jiný na jeho místo obrán (Wint.); (spisovatelé) již látky vesnické si obrali (Svět.); o. si úkol, za úkol rozhodnout se pro něco, předsevzít si něco; ned. obírati